Kampung Waroser

Distrik Oransbari

Kabupaten Manokwari Selatan

Papua Barat

Badan Permusyawaratan Kampung

Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung. BAPERKAM dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya Kampung. BAPERKAM merupakan lembaga baru di Kampung pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BAPERKAM adalah wakil dari penduduk Kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BAPERKAM terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BAPERKAM adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BAPERKAM tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

Peresmian anggota BAPERKAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota.

Ketua BAPERKAM dipilih dari dan oleh anggota BAPERKAM secara langsung dalam Rapat BAPERKAM yang diadakan secara khusus. BAPERKAM berfungsi menetapkan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun Badan Permusyawaratan Kampung Waroser sebagai berikut :

No Jabatan Pengurus
1 Ketua Baperkam/Bamuskam Lukas Yoweni
2 Wakil Ketua  Baperkam/Bamuskam Isak Inggesi
3 Sekretaris Baperkam/Bamuskam Matius Musa Yawan
4 Anggota Baperkam/Bamuskam Agus Supriatna
5 Anggota Baperkam/Bamuskam Sulmair Ra'ba

Wewenang BAPERKAM antara lain:

 • Membahas rancangan peraturan Kampung bersama Kepala Kampung
 • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung
 • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung
 • Membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung
 • Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
 • Penggunaan nama/istilah BAPERKAM tidak harus seragam pada seluruh Kampung di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain.

 

BAPERKAM mempunyai hak :

 • Meminta keterangan kepada Pemerintah Kampung;
 • Menyatakan pendapat.

Anggota BAPERKAM mempunyai hak :

 • Mengajukan rancangan Peraturan Kampung;
 • Mengajukan pertanyaan;
 • Menyampaikan usul dan pendapat;
 • Memilih dan dipilih; dan
 • Memperoleh tunjangan.

KEANGGOTAAN

 • Anggota BAPERKAM adalah wakil dari penduduk Kampung yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
 • Anggota BAPERKAM terdiri dari Ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat;
 • Anggota BAPERKAM setiap Kampung berjumlah gasal dengan jumlah sesuai ketentuan yang berlaku.

Chat

Login Khusus Operator Kampung Waroser

-Sistem Administrasi Informasi Kampung Waroser-

kampungwaroser@gmail.com